izolácia domu

Izolácia domu

Dom a záhrada

Kľúčová úloha izolácie domu je zlepšiť energetickú efektivitu budovy.  Kvalitná izolácia má veľa významných vplyvov ako napríklad:

Úspora energie – dobre izolovaný dom minimalizuje únik tepla v zime a udržiava chladnejšie izby v lete.  Kúrenie a chladenie používate na nižších výkonoch, čo ponúka úsporu na energiách.  Úspora na vykurovaní a chladení domu znamená ušetrené náklady na účtoch.

Pohodlie v interiéri – kvalitná izolácia udržuje konzistentnú teplotu v dome a prispieva k pohodliu ľudí v domácnosti.

Environmentálny vplyv – nízka spotreba energie v dôsledku kvalitnej izolácie znamená menšiu emisiu skleníkových plynov a menej záťaže na životné prostredie. Výber izolačného materiálu a techniky je kľúčový krok pri optimalizácií celkovej efektivity domu.

Izolácia striech

Proces pridávania izolačného materiálu na strechy budovy s cieľom zlepšiť tepelné vlastnosti a udržať interiér domu príjemný a energeticky efektívny.  Izolácia je najčastejšie umiestnená pod strešnou krytinou alebo medzi strešným nosníkom a stropnou konštrukciou.  Hlavným cieľom izolácie striech je minimalizovať tepelné straty cez strechu a zabezpečiť, že dom dosiahne optimálnu tepelnú pohodu. Existuje veľa druhov materiálov, ktoré sa používajú na izoláciu striech ako minerálne vlny, polystyrén, polyuretánové peny alebo fúkaná PUR pena. Výber správneho typu izolácie závisí od rôznych faktorov, hlavne podľa klimatických podmienok, miestnych stavebných predpisov alebo osobných preferencií majiteľa domu.

Hydroizolácia na strechu

Ochranné opatrenie, ktoré zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie strechy a interiéru budovy. Hydroizolácia na strechu je dôležitá súčasť stavebných prác, lebo voda spôsobuje vážne škody na budovách, hlavne hniloby dreva, korózie kovových častí, tvorba plesní a ďalších problémov s konštrukciou. Hydroizolácia sa aplikuje na rôzne časti striech, strešnej krytine, spojov a priechodov.  Poznáme veľa druhov materiálov, ktoré sa používaj na hydroizoláciu strechy, vrátane asfaltových pások, membrán a tekutých tesniacich materiálov.  Hydroizoláciu striech používame podľa konkrétnych podmienok a predpokladanej expozície strechy poveternostnými vplyvmi. Cieľom hydroizolácie na strechy je chrániť budovu pred prienikom vody a zabezpečiť, aby strecha spĺňala dlhodobo vodotesnosť.